Ekonomisk rådgivning

Skatterådgivning

Vi erbjuder Dig och Ditt företag skatterådgivning. Den svenska och den internationella skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om det rådande rättsläget, vilket kan vara svårt att hinna med som entreprenör eller företagsledare. Vi håller oss uppdaterade och kan därför ge Dig och Ditt företag tillförlitlig rådgivning vid t ex omstrukturering, utdelning och ägaröverlåtelser.

Bolagsbildning

Utifrån Dina förutsättningar, ger vi goda råd inför val av bolagsform. Vi hjälper Dig med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket. I ett aktiebolag är du skyldig att ha godkänd eller auktoriserad revisor, som granskar bolagets räkenskaper och styrelsen förvaltning av bolaget.   I enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag finns normalt inget krav på formell revisor. Du bör ändå ha kontakt med revisor, redovisningskonsult eller annan ekonomikonsult från revisions- eller redovisningsbyrå.

Starta eget företag

Vi hjälper dig med val av företagsform samt registrering hos Bolagsverket. Val av företagsform är bland annat beroende av verksamhetens art och storlek.

Man brukar skilja mellan följande företagsformer:

  • Enskild firma
  • Handelsbolag (HB)
  • Kommanditbolag (KB)
  • Aktiebolag (AB)
  • Ekonomisk förening

Konkursutredning

Vi har samarbete med välrenommerade advokater för olika uppdrag. Vi hjälper Dig med:

  • Fysiskt säkerställande, verifiering respektive analys av huvudböcker
  • Identifiering samt analys av i förekommande fall återvinningsbara transaktioner
  • Fastställande av tidpunkter för insufficiens respektive insolvens

Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalys ger Dig ett bättre beslutsunderlag och hjälper Dig att driva Ditt företag lönsammare. Vi ger dig en nyckeltalsrapport som ger en klarare bild av företaget och hjälper Dig att se vad som kan förbättras inom verksamheten.