Årsredovisning & bokslut

Vi hjälper Dig att upprätta årsredovisning och årsbokslut. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision i de fall bolaget har det.

Vi kan även rekommendera revisor, om så önskas. Vi samarbetar med väletablerade och kompetenta revisorer, som hjälper våra kunder med revisionen.