Redovisning

Ett rättvisande beslutsunderlag kräver en kontinuerlig bokföring. Vi erbjuder hjälp med välorganiserad och rationell bokföring, vilket hjälper Dig att fatta lönsamma och korrekta beslut.

Löpande bokföring

Vi erbjuder hjälp med löpande bokföring, vilket är en vanlig tjänst hos oss. Våra tjänster kan utföras på plats hos kunden eller på vårt kontor i Vallda efter kundens önskemål. Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att ha löpande bokföring.

Momsredovisning

Vi hjälper Dig och Ditt företag med momsredovisningen. Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet är skyldiga att redovisa momsen för staten.

Bokslut- Års/ Koncernbokslut

Vi hjälper dig och ditt företag att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Rapportering & styrning

Vi hjälper Dig med interna rapporteringsrutiner. Vi utför nyckeltalsanalyser och prognoser för att Du och Ditt företag ska få en kontinuerlig tillgång till korrekt och rättvisande beslutsunderlag. Vi erbjuder:

  • - Nyckeltalsanalys
  • - Resultat- respektive likviditetsbudget
  • - Prognoser av väsentliga flöden
  • - Koncernrapportering, såväl nationella som internationella