Vi är en redovisningsbyrå i
Kungsbacka som erbjuder bokföring, redovisning och deklaration.

Kontakta oss

Tjänster

Redovisning

Ett rättvisande beslutsunderlag kräver en kontinuerlig bokföring. Vi erbjuder hjälp med välorganiserad och rationell bokföring, vilket hjälper Dig att fatta lönsamma och korrekta beslut.

Löpande bokföring

Vi erbjuder hjälp med löpande bokföring, vilket är en vanlig tjänst hos oss. Våra tjänster kan utföras på plats hos kunden eller på vårt kontor i Vallda efter kundens önskemål. Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att ha löpande bokföring.

Momsredovisning

Vi hjälper Dig och Ditt företag med momsredovisningen. Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet är skyldiga att redovisa momsen för staten.

Bokslut- Års/ Koncernbokslut

Vi hjälper dig och ditt företag att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Rapportering & styrning

Vi hjälper Dig med interna rapporteringsrutiner. Vi utför nyckeltalsanalyser och prognoser för att Du och Ditt företag ska få en kontinuerlig tillgång till korrekt och rättvisande beslutsunderlag. Vi erbjuder:

 • - Nyckeltalsanalys
 • - Resultat- respektive likviditetsbudget
 • - Prognoser av väsentliga flöden
 • - Koncernrapportering, såväl nationella som internationella

Ekonomisk rådgivning

Skatterådgivning

Vi erbjuder Dig och Ditt företag skatterådgivning. Den svenska och den internationella skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om det rådande rättsläget, vilket kan vara svårt att hinna med som entreprenör eller företagsledare. Vi håller oss uppdaterade och kan därför ge Dig och Ditt företag tillförlitlig rådgivning vid t ex omstrukturering, utdelning och ägaröverlåtelser.

Bolagsbildning

Utifrån Dina förutsättningar, ger vi goda råd inför val av bolagsform. Vi hjälper Dig med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket. I ett aktiebolag är du skyldig att ha godkänd eller auktoriserad revisor, som granskar bolagets räkenskaper och styrelsen förvaltning av bolaget. I enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag finns normalt inget krav på formell revisor. Du bör ändå ha kontakt med revisor, redovisningskonsult eller annan ekonomikonsult från revisions- eller redovisningsbyrå.

Starta eget företag

Vi hjälper dig med val av företagsform samt registrering hos Bolagsverket. Val av företagsform är bland annat beroende av verksamhetens art och storlek.

Man brukar skilja mellan följande företagsformer:

 • - Enskild firma
 • - Handelsbolag (HB)
 • - Kommanditbolag (KB)
 • - Aktiebolag (AB)
 • - Ekonomisk förening

Konkursutredning

Vi har samarbete med välrenommerade advokater för olika uppdrag. Vi hjälper Dig med:

 • - Fysiskt säkerställande, verifiering respektive analys av huvudböcker
 • - Identifiering samt analys av i förekommande fall återvinningsbara transaktioner
 • - Fastställande av tidpunkter för insufficiens respektive insolvens

Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalys ger Dig ett bättre beslutsunderlag och hjälper Dig att driva Ditt företag lönsammare. Vi ger dig en nyckeltalsrapport som ger en klarare bild av företaget och hjälper Dig att se vad som kan förbättras inom verksamheten.

Skatt och deklaration

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklaration. Genom att hålla oss uppdaterade med ändringar och nyheter inom skatteområdet, kan Du vara säker på att betala rätt skatt.

Vi erbjuder dig rådgivning inom följande områden:

 • - Företagsbeskattning
 • - Individbeskattning
 • - Beskattning av ägarledda företag och dess ägare
 • - Skatterevisioner och processer
 • - Moms
 • - Tull
 • - Punktskatter

Löner & lönehantering

Vi hjälper Dig att få ordning på lönehanteringen. Det kan röra sig om tillfälliga insatser eller mer kontinuerlig assistans.

Årsredovisning & bokslut

Vi hjälper Dig att upprätta årsredovisning och årsbokslut. Årsredovisningen lämnas sedan till er revisor för revision.

Vi kan även rekommendera revisor, om så önskas. Vi samarbetar med väletablerade och kompetenta revisorer, som hjälper våra kunder med revisionen.

Vilka är vi

Vi finns i Vallda, Kungsbacka. Vi erbjuder Ditt företag tjänster inom ekonomi, t ex redovisning, bokföring, skatt och deklaration. Vi är framförallt verksamma i området runt Kungsbacka och Göteborg.

Vi tar hand om all administration, stöttar befintlig ekonomifunktion samt finns tillgängliga för de företag som vill sköta administrationen själv. Vi erbjuder både tillfällig och mer kontinuerlig hjälp, beroende på dina önskemål. Vi samarbetar med välrenommerade revisorer och advokater. Våra tjänster kan utföras på plats på vårt kontor i Vallda, Kungsbacka alternativt på plats hos kunden.

Välkommen att anlita oss för ekonomisk rådgivning!

Vad erbjuder vi

Vi finns i Vallda, Kungsbacka. Vi erbjuder Ditt företag tjänster inom ekonomi, t ex redovisning, bokföring, skatt och deklaration. Vi är framförallt verksamma i området runt Kungsbacka och Göteborg.

Vi tar hand om all administration, stöttar befintlig ekonomifunktion samt finns tillgängliga för de företag som vill sköta administrationen själv. Vi erbjuder både tillfällig och mer kontinuerlig hjälp, beroende på dina önskemål. Vi samarbetar med välrenommerade revisorer och advokater. Våra tjänster kan utföras på plats på vårt kontor i Vallda, Kungsbacka alternativt på plats hos kunden.

Välkommen att anlita oss för ekonomisk rådgivning!